پروژه ساخت دو فروند یدک کش آتشخوار

پروژه ها, خشکی, در حال اجرا(خشکی)

پروژه ساخت دو فروند یدک کش آتشخوار

پروژه خشکی در دست اجرا

پروژه ساخت دو فروند یدک کش آتشخوار

قرارداد ساخت دو فروند یدک کش آتشخوار ،در تاریخ  27/11/1393 میان صنایع فراساحل و شرکت پایانه های نفتی ایران امضاء شد.شرح این قرار ساخت نوع جدیدی از Azimuth Stern Driven بود در کلاس تانکر به عنوان یدک کش حمل و نقل و آتش نشانی قرار می گیرد که دارای قابلیت مانورو کارایی بالا در خلیج فارس طراحی شده است برای ارائه خدمات در دریای آزاد مناسب می باشد.

کارفرما: شرکت پایانه های نفتی ایران

پروژه ها

فهرست