پروژه ساخت اسکله و نصب تاسیسات مکانیکی اسکله نفتی حرا قشم

پروژه ها, خشکی, در حال اجرا(خشکی)

پروژه ساخت اسکله و نصب تاسیسات مکانیکی اسکله نفتی حرا قشم

پروژه خشکی در دست اجرا

پروژه ساخت و نصب تاسیسات مکانیکی اسکله حرا قشم، شامل تهیه تجهیزات، تامین مصالح و ساخت دو اسکله دلفین با سازه فولادی شمع و عرشه بتنی آبگیری رفت و برگشت جاده و همچنین تهیه تجهیزات، تامین مصالح و نصب تجهیزات مکانیکی حرا قشم می باشد.

کارفرما: شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم

 

پروژه ها

فهرست