پروژه طرح و ساخت ایستگاه تقویت فشار میان مسیری کال

پروژه ها, خشکی, در حال اجرا(خشکی)

پروژه طرح و ساخت ایستگاه تقویت فشار میان مسیری کال ( EPC )

پروژه خشکی در دست اجرا

پروژه طرح و ساخت ایستگاه تقویت فشار میان مسیری کال به صورت EPC در شهرستان لامرد استان فارس، از طریق برگزاری مناقصه به شرکت صنایع فراساحل محول شد.

کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پروژه ها

فهرست