پروژه توسعه فرودگاه خارگ

پروژه ها, خشکی

پروژه توسعه فرودگاه خارگ

پروژه خشکی تمام شده

پروژه توسعه فرودگاه جزیره خارگ شامل ساخت اسکله 90×20 متری  می باشد. این پروژه توسط معاون توسعه ساخت و ساز بنادر و فرودگاه های وزارت راه و ترابری به شرکت صنایع فراساحل محول شد.

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

پروژه ها

فهرست