ناوگان دریایی

  1. خانه
  2. ناوگان دریایی

صدف 3000

صدف 3000

صدف 3000 ناوگان دریایی شناور جرثقیل دار / بارج کششی دار مالک اصلی: شرکت صدف تناژ ناخالص:5688 منبع تغذیه: 2 ژنراتور اصلی 350 کیلو وات منبع…
بیشتر

افق 1 (صف 400)

افق 1 (صف 400)

افق 1 (صف 400) ناوگان دریایی بارج مسکونی/جرثقیل دار مالک اصلی: شرکت صبا تناژ ناخالص:5334 منبع تغذیه :3 ژنراتور 500 کیلو وات منبع تغذیه :1  ژنراتور…
بیشتر

افق 2(صف 9000)

افق 2(صف 9000)

افق 2(صف 9000) ناوگان دریایی شناور یدک کش و تامین لنگر کلاس: آسیا مالک اصلی : شرکت صبا ضرفیت: 14 کابین: ( تخت برای 24 نفر)…
بیشتر

LB 90

LB 90

LB 90 ناوگان دریایی بارج راه اندازی مالک اصلی: شرکت صف تناژ ناخالص:5676 وزن بدون بار:7000 تن طول کل:6/89  متر تیرهای راه اندازی: 50 تن بر…
بیشتر

PCLV 75

PCLV 75

PCLV 75 ناوگان دریایی بارج لوله گذار و کابل گذار مالک اصلی: شرکت صدف طول کل: 5/74 متر وزن بدون بار : 3000 تن درام کابل:…
بیشتر

صف 3

صف 3

صف3 ناوگان دریایی یدک کش مالک و اپراتور: شرکت صف کلاس: IGS طول قوس: 20/19 تناژ ناخالص:2024 قدرت موتور: 2 در 600 اسب در 2200 دور…
بیشتر
فهرست