انجمن های عضو شده

انجمن معماری و مهندسی دریایی ایران
سندیکای پیمانکاران مکانیک، برق و صنعتی ایران
انجمن شرکتهای مهندسی و ساختمانی صنعت نفت
انجمن مشاوران و پیمانکاران بین المللی ایران
انجمن تحقیق و توسعه صنایع و آمین های ایران
انجمن مدیریت کیفیت ایران
انجمن مدیریت سبز
انجمن دریانوردی ایران
جامعه مهندسین عمران ایران
موسسه حسابداران خبره ایران
انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
باشگاه نفت و انرژی

اتاق بازرگانی و شورای تجارت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
ایران – اتاق بازرگانی امارات
اتاق بازرگانی ایران – کانادا
اتاق بازرگانی ایران – سوئیس
شورای بازرگانی ایران – هلند
دویچ – صنایع ایرانی- و هندلسکامر
اتاق بازرگانی صنایع،معادن ایران – ایتالیا
اتاق بازرگانی ایران – بریتانیا
اتاق بازرگانی ایران – قزاقستان
شورای بازرگانی ایران و هند
اتاق بازرگانی و صنعت ایران، بلژیک و لوکزامبورگ
فهرست