ارائه دهنده خدمات اجرای پروژه بصورت کلید در دست در حوزه ی صنایع فراساحلی و ساحلی به صورت ایمن در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین سطح کیفیت و بهترین قیمت و با رعایت اصول زیست محیطی به منظور ایجاد منافع برای مشتریان، کارکنان، سهامداران و جوامع دریافت کننده خدمات ارائه شده با تاکید بر فناوری مهندسی پیشرفته و انجام مهندسی ارزش می باشد.

شرکت صنایع فراساحل در انجام پروژه های خود چه در مرحله مناقصه و چه در مراحل بعدی اجرا موضوع مهندسی ارزش و بهینه سازی طرح را در سرلوحه خود قرار داده و مستمراً در استفاده از امکانات و نیروهای داخلی و بومی تاکید می کند.

فهرست