-

بدون دیدگاه

بازدید مدیران ارشد صندوق توسعه ملی، بانک پاسارگاد، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم از روند اجرای پروژه اسکله حرا قشم

مدیران ارشد صندوق توسعه ملی، بانک پاسارگاد، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام…
بیشتر
فهرست