طرح NGL

پروژه ها, خشکی, در حال اجرا(خشکی)

پروژه طرح NGL

پروژه خشکی در دست اجرا

پروژه طرح NGL، شامل اجاره تاسیسات موجود طرح NGL خارگ ضمن تکمیل طرح به منظور شیرین سازی و تفکیک گازهای همراه مناطق خارگ و بهرگان و فروش محصولات سنگین تر از اتان (C3+)  به مدت 30 سال می باشد که توسط شرکت نفت فلات قاره ایران به مزایده گذاشته شد.شرکت صنایع فراساحل برنده مزایده اعلام و در نتیجه پروه طرح NGL به شرکت صنایع فراساحل محول شد.

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران

پروژه ها

فهرست