فاز 15 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

پروژه ها, تکمیل شده(فراساحلی), فراساحلی

فاز 15 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

پروژه تکمیل شده فراساحلی

پروژه فاز 15 پارس جنوبی بسته EPCI (طرح و ساخت و راه اندازی) برای سکوها، جکت ها، پل ها و برج های فلر بود که بین شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرما و شرکت صنایع فراساحل در 25 ژوئن 2006 امضا شد. در نتیجه این پروژه 12 حلقه چاه 25 میلیون مترمکعب گاز، 40000 بشکه در روز میعانات و 200 تن در روز گوگرد و سایر محصولات مانند LPG تولید می کند. راه اندازی این پروژه بزرگ در 11 نوامبر 2014 انجام و بنا به درخواست مشتری تولید به مدت 8 ماه ادامه داشت و در تاریخ 26 سپتامبر 2015 سکو به کارفرما تحویل داده شد.

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

پروژه ها

فهرست