پروژه ساخت آبگیر فاز 19 پارس جنوبی

پروژه ها, تکمیل شده(خشکی), خشکی

پروژه ساخت آبگیر فاز 19 پارس جنوبی

پروژه  خشکی تکمیل شده

پروژه آبگیر فاز 19 شامل پکیج EPCC جهت آبگیری دریا در فاز  میدان گازی19 پارس جنوبی می باشد که هدف از اجرای آن امکان آبگیری 2000 متر مکعب در ساعت و انجام عملیات عمرانی در منطقه آبگیر دریا بوده است.این پروژه در تاریخ 04/04/1390 توسط شرکت پترو پارس ایران به صنایع فراساحل محول شد.

کارفرما: شرکت پترو پارس ایران

پروژه ها

فهرست