پروژه حفاظت ساحلی فاز 19 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

پروژه ها, تکمیل شده(خشکی), خشکی

پروژه حفاظت ساحلی فاز 19 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

پروژه خشکی تکمیل شده

پروژه حفاظت ساحلی فاز 19 توسعه میدان گازی پارس جنوبی، شامل پکیج EPC برای برای حفاظت از ساحل در میدان گازی فاز 19 پارس جنوبی می باشد که در 17/03/1394 بین صنایع فراساحل و شرکت نفت و گاز پارس امضاء شد. شرح کار  پروژه حفاظت ساحلی فاز 19 توسعه میدان گازی پارس جنوبی، اجرای لایه مازاد و لایه های مختلف سنگی شامل هسته، تشک، فیلتر و زره را در برداشت که با توجه به اولویت های کارفرما به دو فاز تقسیم شده بود.

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

پروژه ها

فهرست