سکوی مسکونی و تولیدی فاز 1 پارس جنوبی (SPQ1)

پروژه ها, تکمیل شده(فراساحلی), فراساحلی

پروژه سکوی مسکونی و تولیدی فاز 1 پارس جنوبی (SPQ1)

پروژه تکمیل شده فراساحلی

پروژه سکوی مسکونی و تولیدی فاز 1 پارس جنوبی ، شامل پکیج خرید و ساخت سکوی مسکونی و تولیدی فاز 1 پارس جنوبی که در اردیبهشت 1382 میان صف و  کنسرسیوم صدرا و سامسونگ به نمایندگی از شرکت پتروپارس ایران امضاء شد.

شرح کار پروژه شامل ساخت، پیش راه اندازی، بارگیری و Sea Fastening یک سکوی مسکونی در 5 سطح  بود که شامل هلی دک،سینما، اتاق کنترل، و اتاق کنفرانس به گنجایش 95 نفر می باشد.

کارفرما: پتروپارس ایران

پروژه ها

فهرست