تعالی

ما در شرکت صف  متعهد به کیفیت هستیم و انجام هر کاری بر پایه  بالاترین دستورالعملهای اطمینان کیفیت انجام می شود تا پروژه به اندازه انتظار مشتری و حتی بهتر از آن اجرا شود.

یکپارچگی

این یکی از ارزشهای هسته ای تیم ما است. ما اعتقاد داریم که هیچگونه تعامل کاری نباید صورت پذیرد مگرآنکه به وضعیت برد-برد ختم شود.

مشارکت

ما معتقد هستیم که کارفرما بخشی از تیم ما است ومشتریان خود را در هر قدم از اجرا وارد می کنیم تا از برآورده شدن انتظارات آنها اطمینان حاصل کنیم .

تغییر

برای ما تغییر فرآیند بهبود است و ما حتما خروجی هر فرآیند را مورد ارزیابی قرار می دهیم تا اطمینان حاصل نماییم که بهبود  مستمر بخشی اساسی از فعالیتهای روزانه ما باشد.

شفافیت

ما در صف باور محکمی داریم که “می توانیم” و نیروی انسانی ما به بومی سازی مهارت و فن آوری و در نتیجه رسیدن به مقام یکی از پیمانکاران پیشرو بین المللی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، متعهد هستند.

شرکت صف
ما متعهد به ارائه راه حل های ایمن برای بسیاری از صنایع هستیم
1
پروژه های تکمیل شده
1
صنایع مرتبط
1
پیمانکاران حرفه ای
1
کارفرمایان راضی
فهرست